تکنولوژی نظارت از راه دور چکش هیدرولیکی رمر از طریق اینترنت اشیا در سال 2009 عرضه شد و تا به امروز بروزرسانی میشود. این سری چکش های هیدرولیکی رمر که به خط Rammer Excel lence Line شناخته میشوند اولین سیستم مانیتورینگ تله ماتیک مبتنی بر اینترنت اشیا در ساخت چکش های هیدرولیکی به شمار میرود.

شرکت Rammer مفتخر است اولین شرکتی است که دسترسی به داده ها از راه دور را در مورد استفاده و تنش و ضربه در حین کار چکش هیدرولیکی را ارائه میدهد.

این دستگاه که بر روی چکش هیدرولیکی رمر نصب شده است با متریال فوق العاده برای کار در شرایط سخت ساخته شده است این دستگاه دارای یک باتری RD3 داخلی است که به طور معمول برای 3000 گزارش به سرعت یک گزارش در هر روز دوام می آورد که به سریال هر چکش هیدرولیکی متصل میباشد هنگامی که یک چکش هیدرولیکی رمر مجهز به این سیستم در حال کار است داده های خود را با استفاده از شبکه اینترنتی 3G مربوط به موقعیت مکانی چکش ، الگوهای حرکت ، شیب کاری دستگاه ، دمای محیط کاری و ساعات کاری چکش هیدرولیکی را جمع آوری کرده و آنها را به یک سیستم مرکزی ارسال میکند همچنین مجهز به سنسور شوک سه محوره است که آن را قادر می سازد تنش ها و نیروهای وارد شده به چکش هیدرولیکی را گزارش کند. این سیستم یک پیشرفت بزرگ در صنعت است که شرایط چکش هیدرولیکی را به اپراطور گزارش میکند و همین موضوع باعث آگاهی اپراطور از وضعیت چکش هیدرولیکی میشود و در نتیجه طول عمر چکش را افزایش میدهد.

به عنوان مثال، مالک چکش هیدرولیکی ممکن است یاد بگیرد که روش چکش‌زنی یک اپراتور دستگاه در مقایسه با سایر اپراتورها باعث ایجاد تنش و ضربه کمتری بر روی چکش می‌شود. سپس تیم می‌تواند از تکنیک‌های اپراتور کم‌تأثیر بیاموزد و راه بهتری را برای پیشرفت بیابد. با گذشت زمان، کل ناوگان قادر خواهند بود فشارهای وارده بر دستگاه های خود را کاهش دهند که منجر به زمان کار بیشتر و کاهش هزینه های تعمیر در جاده می شود.

این سیستم طوری طراحی شده است که مالک از طریق تلفن همراه به داده های چکش هیدرولیکی دسترسی داشته باشد این داده ها عبارت اند از

آخرین مکان و تاریخچه موقعیت چکش هیدرولیکی بر روی نقشه

زیر نظر گرفتن تعداد ضربات چکش و طول عمر آن

سریال چکش و مدل آن را میتوانید تایید کنید

ساعات کار روزانه چکش هیدرولیکی را کنترل کنید

وضعیت باتری را کنترل کنید

دمای محل کاری چکش هیدرولیکی را نظارت کنید

به گزارش های خدمات چکش، از جمله چند ساعت باقی مانده تا سرویس توصیه شده بعدی دسترسی داشته باشید

این سیستم هر سال در حال بروزرسانیست و در آینده شاهد پیشرفت بیشتری در رابطه با این مدل ها هستیم